برنامه سخنرانی های اینترنتی

موضوع سخنران ساعت شروع پخش داخلی لینک پخش کمکی
اخلاق شمس الله مریجی 09:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر میر تقی قادری 10:00 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق علی عباس زاده 10:00 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر اخلاق محمد علی فرشاد یزدی 10:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق امیری وحید 10:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق غلامعلی سنجری 11:00 پخش داخلی لینک کمکی
شرح دعای مکارم اخلاق علی اکبرصمدی یزدی 11:00 پخش داخلی لینک کمکی
احکام - تفسیر سید محمد میر تبار 11:00 پخش داخلی لینک کمکی
نهج البلاغه آیت الله فاضل گلپایگانی 11:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق محمد رضا ایزدپور 11:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق احمد اسدنژاد 11:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر محمد ربانی 12:00 پخش داخلی لینک کمکی
قرآن وعترت صادق گلزاده 12:00 پخش داخلی لینک کمکی
شرح خطبه هشتاد و هفتم نهج البلاغه رسول آهنگران 12:00 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر حسین جوشفاییان 12:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر عبدالامیر صادقی 12:30 پخش داخلی لینک کمکی
تمدن اسلامی در ضیافت الهی محمد باقر ولدان 12:30 پخش داخلی لینک کمکی
احکام - کلام سید مهدی دریاباری 14:00 پخش داخلی لینک کمکی
خانواده (شکل گیری شخصیت و ازدواج) علي جنانی 14:00 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر سید محمدهادی موسوی 14:30 پخش داخلی لینک کمکی
کاهش اعتیاد احسان رنجبر عیسی آبادی 14:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق محمد محمودی 15:00 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق احمد زمانی 15:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق سید محمد واعظ موسوی 16:00 پخش داخلی لینک کمکی
توحید و توسل و ... میثم صفری 16:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق علی رحمانی سبزواری 17:00 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق علی اکبر خادمی 17:00 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر محمد جواد نوروزی 17:30 پخش داخلی لینک کمکی
نقش روزه در تحول اخلاقی سید علی اکبر حسینی رامندی 18:00 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق محمد هادی بهشتی پور 18:00 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق سید تقی امامی 18:00 پخش داخلی لینک کمکی
احکام یدالله مقدسی 18:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر سوره های پایانی قرآن با رویکرد انتظار آصف آگاه 18:30 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق محمد حسین حق جو 18:30 پخش داخلی لینک کمکی
احکام - تفسیر مهدی کافی 19:00 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر سید محمد هادی طباطبایی 19:00 پخش داخلی لینک کمکی
خودآگاهی معنوی جمال مظلومی زاده 19:00 پخش داخلی لینک کمکی
اخلاق محمدهمتیان 19:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر احسان زاهری 19:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر احد آزادی خواه 21:00 پخش داخلی لینک کمکی
سبک زندگی عفیفانه مهدی بیاتی 21:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر احمد قاسمی 21:30 پخش داخلی لینک کمکی
قرآن و خانواده حجت الله بیات 21:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر حسین عبدالمحمدی 22:00 پخش داخلی لینک کمکی
خانواده مجتبی کوثری 22:00 پخش داخلی لینک کمکی
مباحث قرآنی سید حسین هاشمی جزی 22:00 پخش داخلی لینک کمکی
عقائد جعفر بچاری 22:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر مسعود حکیمیان 22:30 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر حسین شهامت 22:30 پخش داخلی لینک کمکی
انتظار محمد صابر جعفری 23:00 پخش داخلی لینک کمکی
بایدها و نبایدها ی رمضان سید حسین شفیعی دارابی 23:00 پخش داخلی لینک کمکی
دانش و روش خوشبختی در خانواد مهدی هادی 23:00 پخش داخلی لینک کمکی
تفسیر رحیم محمدی ایلامی 23:30 پخش داخلی لینک کمکی
شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ابراهیم سلطانی 23:30 پخش داخلی لینک کمکی